3.7w
浏览
31
本书
22
收藏

———这才是正主——————— 小说:《黑之红茶》 ——————————————— 【搬运转载】【侵删】http://bbs.ngacn.cc/read.php?tid=12583353&rand=211 FA同人。 如果黑方(千界树一方)的Archer是红A。(这种前提的故事发展)。 嗯,你其实叫卡卡西对吧?红A。这都能55开。